Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzami gminy są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt Gminy jest organ wykonawczym gminy. Organy gminy wybierane są w powszechnych wyborach na pięcioletnie kadencje.

W Gminie Niedźwiada od 23 listopada 2018 r. funkcję Wójta sprawuje Marek Kubik

Więcej o: Wójt Gminy Niedźwiada

Rada Gminy składa się z 15 radnych spośród których wybierany jest przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Ze swojego grona Rada Gminy powołuje komisje.

Więcej o: Rada Gminy Niedźwiada

Wezwanie: św. Anny
Liczba wiernych: 13277
Erygowana: 1549 rok
Odpust: św. Anny - 26.07
Msze święte: niedziele i święta: 6:45, 7:55, 9, 10:30, 12, 15, 18
dni powszednie: 7, 7:30, 18
Kancelaria: czynna w dni powszednie 8 - 12 i 16 - 17
Adres: ul. Słowackiego 6
21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 23 72
Księża : Juźko Andrzej
Marszałek Mieczysław
Kęcik Arkadiusz Stanisław
Modrzejewski Marcin Andrzej
Stolarz Marek
Grzywaczewski Artur
Historia parafii: Pierwotnie miasto nosiło nazwę Lewartów, od herbu właścicieli, Firlejów - Lewarta. Nie ma dokładnej daty erekcji par. jest jedynie wzmianka z 1549 r. o fundacji k-ła par. i nadaniu dziesięciny przez bpa krakowskiego Samuela Maciejowskiego. Na uposażenie nowej jednostki składały się m. in. 1 łan pola, łąka, staw, dziesięcina. oraz dzisiejsze tereny par. w Firleju, Ostrowie. W kilka lat po założeniu, par. stała się ośrodkiem innowierczym, dzięki właścicielowi miasta Janowi Firlejowi - zamieszkała też tu spora liczba wyznawców kalwinizmu. Przez pewien czas świątynia była zamieniona na zbór kalwiński, a oprócz tego do lat 30-tych XVII w. swoją świątynię posiadali też aranie. Szczególnie znana była szkoła założona przez kalwinów, którą od 1588 r. prowadzili arianie, działała ona do 1598 r. Katolicy lewartowscy korzystali w tym czasie z posług religijnych w małym kościółku w pobliskiej Łucce. Od przełomu XVI i XVII w. nstępuje odrodzenie życia kościelnego w mieście. Założono szkołę par., zaczęły działać bractwa: różańcowe, św. Barbary, szpital dla ubogich. Była też biblioteka par., z której częściowo zachował się księgozbiór, ale sama biblioteka nadal funkcjonuje. Natomiast szpital istniał jeszcze w XIX w., pod nazwą Domu Schronień. W I poł. XIX w. zaczęła działalność Elementarna Szkoła Parafialna Lubartów w Obwodzie Lubelskim. W czasie powstań mieszkańcy Lubartowa włączali się w sprawy Narodu; ku czci poległych powstańców styczniowych na cmentarzu wzniesiono pomnik ( obecny cmentarz istnieje od 1976 r.). Są tu również liczne groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.
W pracy duszpasterskiej pomoc nieśli Kapucyni. W okresie międzywojennym osiedlili się tu Bracia Misjonarze kresowi, od Łysińskiego. W 1905 r. do Jadwinowa przbybyły Siostry Felicjanki i prowadzą tam i w samym Lubartowie nadal działalność charytatywną.
W okresie przynależności do diec. krak. parafia należała do dek. Parczew w archidiak. lubelskim; od 1818 r. miasto jest siedzibą dekanatu.
Archiwum zawiera m. in. akta metrykalne od 1662 r., księgę wizytacji biskupich i delegatów kurialnych, kronikę par. od 1951 r ( książki z dawnej b-teki z XVII - XIX w.)
Kościół:  
Miejscowości: Chlewiska, Klementynów, Lubartów, Nowodwór, Pałecznica kol., Pałecznica w., Szczekarków,
Strona WWW: http://parafia.lubartow.pl/anna
Wezwanie: NMP Matki Kościoła
Liczba wiernych: 1486
Erygowana: 1989-07-11
Odpust: MB Matki Kościoła - II Dzień Zielonych świąt
Msze święte: niedziele i święta: 8:00 i 11:00, Górka Lub.: 9:30
dni powszednie: 7:00 lub 18:00 (zimą 17:00), soboty 9:00; Górka Lub. 17:00 (zimą 16:00), soboty 10:00
Kancelaria: czynna po każdej Mszy św.
Adres: Tarło - Kolonia 96A
21-104 Niedźwiada
Telefon: 81 851 42 23
Księża : Koczwara Wiktor
Historia parafii: Od 1984 r. funkcjonował wydzielony z terenu par. św. Anny w Lubartowie samodzielny ośrodek duszpasterski łączący miejscowości Niedźwiada i Tarło. Parafię w Tarle utworzył bp B. Pylak w 1989 r.
Kościół:  
Miejscowości: Górka Lubartowska, Tarło, Tarło-Kolonia,
Strona WWW: http://parafiatarlo.pl/