Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki, pochodnymi formami używania herbu są: chorągiew, flaga i sztandar.

  • Chorągiew gminy składa się z trzech sfer poziomych, które od dołu mają następujące barwy: czerwona, zielona i biała. Sfery zewnętrzne (czerwona i biała) są jednakowej szerokości, sfera wewnętrzna (zielona) jest równa połowie szerokości sfery zewnętrznej.
  • Flaga gminy jest uroczysta odmiana chorągwi, na której pośrodku umieszczony jest herb gminy.
  • Sztandar gminy jest uroczystą odmianą chorągwi i składa się z dwóch płatów. Z prawej strony srebrnej umieszczony jest herb gminy, a pod nim wykonany zielonymi literami majuskulny napis GMINA NIEDŹWIADA. Z lewej strony czerwonej pośrodku umieszczony jest herb Rzeczypospolitej Polskiej, z tym,  że głowa orła zwrócona jest do drzewca. W prawym dolnym rogu strony głównej i lewym dolnym rogu drugiej strony może być umieszczony herb województwa. Płachta sztandaru jest ozdobiona zielonymi krótkimi frędzlami. Drzewce sztandaru jest zakończone godłem herbu gminy wykonanym z metalu.
To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Godło herbu gminy Niedźwiada przedstawia kroczącego na dwóch łapach niedźwiedzia o barwie srebrnej (może być przedstawiany jako biały) zwróconego w prawą stronę (w heraldyce strona prawa oznacza lewą stronę dla patrzącego). W łapach trzyma on zieloną gałąź lipy. Całe wyobrażenie godła jest umieszczone w czerwonym polu tarczy. W języku heraldyki herb ten powinien być opisywany (blazonowany): w polu czerwonym niedźwiedź srebrny wspięty z gałęzią lipy zieloną w łapach.