Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

9 grudnia ukazała się lista projektów dofinansowanych w ramach II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród nich jest projekt złożony przez Gminę Niedźwiada. Na konto Gminy  wpłynie 2 mln zł ( wniosek złożony był na 2,2 mln zł) z przeznaczeniem na Budowę Kanalizacji Sanitarnej w Tarle. Tym samym rodzi się możliwość skanalizowania nie tylko planowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części od oczyszczalni do szkoły, lecz całej miejscowości. Planowana realizacja inwestycji 2021-2022.

 

 

Gmina Niedźwiada 05.08.2020 r. złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. O wsparcie z Funduszu mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz składa się z dwóch pul. W ramach pierwszej puli zostały wyodrębnione środki, których podział został oparty o regułę uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w roku 2020. W ramach pierwszego naboru Gmina Niedźwiada otrzymała 855.277,00 zł. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o wsparcie z drugiej puli. Te środki z kolei rozdzielane są na konkretne projekty. Pod koniec września złożyliśmy wniosek o uzyskanie środków w kwocie 2.200 000,00 zł. Otrzymane środki Gmina planuje przeznaczyć na inwestycję "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło".