Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada a Samorządem Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103515L w miejscowości Tarło-Kolonia i Tarło od drogi wojewódzkiej nr 821 do drogi powiatowej nr 1556L". Całkowita wartość zadania wynosi 968 647,35 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 616 350, 00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.


W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa warunków do rozwoju lokalnego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Tarło i Tarło-Kolonia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103515L na długości ok. 1,31 km.

 

Umowa4

Umowa3

Umowa2

Umowa1