Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Gmina Niedźwiada pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Całość zadania wyniosła 75 153,00 zł z czego dofinansowanie stanowi 74 984,00 zł a wkład własny 169,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 26 laptopów.

W ramach obu grantów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” pozyskano łącznie dofinansowanie na kwotę 134 834,00 zł, za które zakupiono 47 laptopów.

Sprzęt komputerowy został rozdysponowany szkołom w następujący sposób:

  • Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej – 12,
  • Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej – 10,
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie – 10,
  • Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – 8,
  • Szkoła Podstawowa w Tarle – 7.

zdalna szkola plus

Gmina Niedźwiada pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Całość zadania wyniosła 60.700,50 zł z czego dofinansowanie stanowi 59.850,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 21 laptopów, które trafią do 5 szkół podstawowych w naszej Gminie. W ramach kolejnego naboru programu „Zdalna Szkoła plus” planowany jest zakup kolejnych 26 laptopów.

zdalna szkola